ALUEVAALIT 2022

Kiitos kaikille, lähes neljällesadalle, äänestäjälleni! Äänimäärälläni pääsen vara-aluevaltuutetuksi ja osaksi vihreää aluevaltuustoryhmää.

Voit olla minuun yhteydessä ja kertoa ajatuksiasi hyvinvointialueen rakentamisesta. Palaan myöhemmin siihen, miten aluevaltuuston toiminta ja siihen liittyvät luottamustoimet lähtevät käyntiin.

Mistä aluevaaleissa on kysymys ja mitä sote-uudistuksessa tapahtuu?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022, joten tehtävää ja päätettävää riittää paljon heti kauden alettua. Aluevaltuustot päättävät muun muassa hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta ja -suunnitelmasta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin. Hyvinvointialueille siirtyy suuri määrä sote-alan työntekiijöitä kunnista. Aluevaaleissa voit äänestää hyvinvointialueellasi ehdolla olevaa ehdokasta. Ennakkoäänestysaika Suomessa on 12.-18.1. ja varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Miksi olen ehdolla ja mitä asiota aion edistää, jos pääsen aluevaltuutetuksi?

Sote-palvelut ovat hyvinvointialueen asukkaiden kannalta elintärkeitä palveluita. On hyvin vaikeaa etukäteisesti valita vaaliteemoja tai todeta, että juuri tietty asia on tärkeämpi kuin toinen, haluaahan varmasti meistä jokainen tarjota hyvinvointialueen asukkaille vaikkapa sekä hyvät ikäihmisten asumispalvelut että laadukkaat äitiys- ja lastenneuvolat. Vihreiden vaaliohjelmassa on mielestäni hyvin avattu hyvinvointialueella päätettäviä asioita, jotka ovat itsellenikin tärkeitä:

Äänelläsi turvataan palvelut kaikenikäisille
Äänelläsi kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja
Äänelläsi hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia
Äänelläsi vaalitaan mielenterveyttä
Äänelläsi torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta
Äänelläsi varmistetaan, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti
Äänelläsi lisätään työntekijöiden hyvinvointia
Äänelläsi varmistetaan, että ambulanssi ja paloauto saapuvat tarvittaessa
Äänelläsi lisätään osallisuutta
Äänelläsi tukeudutaan tutkittuun tietoon
Äänelläsi tehdään vastuullisia hankintoja ja fiksua yhteistyötä yritysten kanssa
Äänelläsi turvataan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus
Aluevaalitkin ovat ilmastovaalit

Jotta voimme pitää yllä nykyisenkaltaista (tai parempaa) hyvinvointivaltiota, meidän on panostettava siihen, että terveydenhuollon painopiste siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveyshuoltoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Sote-uudistuksella on myös taloudellisia tavoitteita, joista täytyy pitää kiinni päätöksiä tehtäessä. Mielestäni Varsinais-Suomessa ei tarvita jokaiseen kuntaan omaa terveysasemaa, vaikka terveyskeskuspalveluita on syytä tarjota jollakin joustavalla tavalla pienemmissäkin kunnissa. Hieman suuremmat yksiköt luovat joustavuutta ja mahdollistavat moniammatillisen työn, jotta eri palveluiden välisiä raja-aitoja pystytään purkamaan.

Hyvinvointialueen päättäjiltä vaaditaan kykyä kehittää kokonaisuutta ja nähdä iso kuva, myös hallinnollisesta näkökulmasta. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun hyvinvointialueet luodaan ja ne starttaavat toimintansa. Näen, että minulla on oikeat taidot ja empatia tähän työhön.

Olen vastannut moniin vaalikoneisiin, joihin olen perustellut näkemyksiäni soteuudistuksen kiperimmistä kysymyksistä. Tässä linkki vastauksiini Ylen vaalikoneeseen.

 

Voit olla minuun yhteydessä Instagramin tai nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta. Tärkeintä on, että muistat äänestää.