Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana pidin ryhmän puheenvuoron Turun talousarviosta. Voit tutustua talousarviokohtaan esityslistalla täällä.

”Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Valtakunnan politiikassa puhututtaa tällä hetkellä se, pidetäänkö yhdessä sovituista askelista kiinni, koskivat ne sitten vähemmistöoikeuksien toteuttamista tai ainutlaatuisen luontomme suojelemista. Vaaliteltoilla ja juhlapuheissa nämä aiheet ovat proriteettilistojen kärjessä, mutta käytännön työssä päätöksenteko venyy eikä resursseja muutokseen löydy.

Talousarviotavoitteita muodostaessamme me vihreät huomasimme, että myös meillä kunnallistasolla on monia asioita, joissa emme voi sallia päätöksenteon lykkääntymistä. Saimme esimerkiksi syksyllä ryhmässämme kuulla erinomaisen esittelyn luonnon monimuotoisuusohjelmasta. Meillä on Turussa erityisiä luontotyyppejä, kuten äärimmäisen uhanalaisiksi luokiteltuja kallioketoja, ja harvinaisia ötököitä, kuten erakkokuoriaisia, joiden tiedetään Suomessa elävän varmuudella vain Turun seudulla. Näiden suojelusta vastuu on meillä päättäjillä. Luontokadon pysäyttäminen vaatii toimenpiteitä juuri nyt, joten on hienoa, että lumo-ohjelma on tulossa päätöksentekoon kenties jo tänä vuonna. Vihreä valtuustoryhmä on erityisen tyytyväinen siihen, että talousarviotavoitteemme kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmien päätöksentekoon tuomisesta vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kirjattiin talousarvioon. Ohjelmista päättäminen on välttämätöntä kulkutapamuutoksen ja Turun päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Niistä päättämisen yhteydessä näemme, olemmeko me luottamushenkilöt juhlapuheiden pitämisen lisäksi valmiita käärimään hihat.

Hyvät valtuutetut, sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen pääosin hyvinvointialueen vastuulle ei tarkoita, että me turkulaiset kaupunginvaltuutetut voisimme heittää hanskat tiskiin hyvinvoinnin edistämisen suhteen. Päinvastoin, pahoinvoinnin ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäiseminen ei ehkä koskaan ole ollut tärkeämpää kuin nyt epävarmoina aikoina. Tuleva talvi tulee olemaan taloudellisesti haastava monelle kaupunkilaisellemme. Tässä tilanteessa yksi tärkein tehtävämme kaupunginvaltuutettuina on huolehtia siitä, että kaupungin peruspalvelut toimivat. Vihreä valtuustoryhmä näkee, että henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen palvelukokonaisuuksia erottelematta on keskeinen asia kaupungin peruspalveluiden laadukkaaksi toteuttamiseksi ja kaupungin kehittämiseksi. Hankalina aikoina on myös välttämätöntä, että kaupunkilaiset saavat tukea kun sitä tarvitsevat. Oli hienoa huomata, että neuvotelleilla ryhmillä oli jaettu tahtotila siihen, että Turkuun luodaan ruoka-avun malli ja lisäksi kaupunginhallituksen avustusbudjettia haluttiin kasvattaa kustannusten nousuun varautumiseksi. Myös meillä vihreillä oli keskeisenä tavoitteena, että Turussa nuoret eivät joudu säästöjen kohteeksi.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää virkavalmistelua. Oli ilo nähdä, että virkapohjissa oli huomioitu monia ajankohtaisia asioita, esimerkiksi aiemmin mainittuja panostuksia etsivään nuorisotyöhön. En voi jättää mainitsematta sitä miten hienoa on, että ilmastobudjetointi on vihdoin vihreiden tavoittelemalla tavalla tullut osaksi kaupunkimme taloussuunnittelua. Viimeiseksi haluan kiittää myös muita ryhmiä hyvästä yhteistyöstä talousarvioprosessin aikana. Tältä pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan uutta Turkua.”