Olen kampanjassani tuonut esiin lasten, nuorten ja opiskelijoiden tarpeita. Kaupungissa asuu kuitenkin suuri joukko eläkeläisiä ja vanhuksia, jotka ovat hyvin aktiivisia kaupungin palveluiden käyttäjiä. Ikääntyvä Turku ansaitsee oman kirjoituksensa.

Kuten monella ikäiselläni, myös itselläni on Turussa rakkaita isovanhempia, joiden kanssa keskustelemalla ja joita auttamalla oppii paljon ikääntyneiden arjesta ja heidän erilaisista tarpeista. Vanhukset eivät ole keskenään samanlainen joukko, sillä tekijät kuten ikä, fyysinen ja henkinen kunto sekä varallisuus määrittelevät hyvin paljon vanhuksen elämäntapaa, palveluiden tarvetta ja hyvän elämän edellytyksiä. Vanhuksilla on erilaiset lähtökohdat hoitaa itse omia asioitaan ja toisaalta kaikilla ei ole auttavia läheisiä. Kaupungin pitää pystyä huomioimaan vanhusten erilaiset tarpeet ja tilanteet. 

Vaalitavoitteeni vanhuspolitiikkaan liittyen: 

Ikääntyneet voimavarana ja aktiivikansalaisina
  • Monet eläkeläiset ovat aktiivisia kansalaisia, jotka järjestävät kerho- ja harrastustoimintaa niin omalle viiteryhmälleen, nuoremmille kaupunkilaisille kuin palvelutalojen asukkaillekin. Hyödynnetään ja arvostetaan eläkeläisten omaa potentiaalia luoda hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Taataan kerho- ja harrastustoiminnan tilat ja toimintamahdollisuudet. Aktiivikansalaisuuden tukeminen voi luoda kaupunkiin arvokkaita ylisukupolvisia ystävyyssuhteita ja verkostoja. 
  • Vanhukset käyttävät aktiivisesti kaupungin julkista liikennettä, urheilutiloja ja kulttuuripalveluita. Turvataan palveluiden saavutettavuus ja vanhusten aktiivisuus pitämällä näiden palveluiden hinnat kohtuullisina ja kehittämällä tilojen fyysistä saavutettavuutta. 
Turvallinen vanhuus taataan hoitajien jaksamisella ja ennakoivalla turvallisen arjen suunnittelulla
  • Turussa on kirjoitettu paljon hoitajien resursseista ja jaksamisesta. Hoitajien työoloihin ja työhyvinvointiin panostaminen on välttämätöntä, jotta vanhuspalveluiden laatu voidaan taata. Jos hoitoalan ongelmia ei korjata, hoitajien määrä ei tule riittämään yhteiskunnassamme. Hoivapalvelujen piirissä oleville vanhuksille on tärkeää taata mahdollisimman korkea pysyvyys tutuissa hoitajissa. Ympärivuorokautiseen hoitoon tulee säätää hoitajamitoitus hoidon laadun ja asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi. 
  • Kaikilla ikääntyneillä ei ole läheisiä, joilla on mahdollisuus auttaa turvallisen arjen luomiseen tarvittavien ratkaisujen tekemisessä. Turussa on vahvistettava mallia, jossa ikääntyvien kanssa käydään hyvissä ajoin suunnitelmallisesti läpi, miten heidän arkensa jatkuu turvallisesti ikääntyessä. Vanhusasiamiehen tehtävän luomista Turkuun tulisi selvittää.
Yhteisöllinen ja turvallinen asuminen hyvän elämän lähtökohtana
  • Turussa tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän yhteisöllistä vanhusten asumista. Osallistetaan nyt eläkkeellä olevia ja eläkkeelle jääviä vanhusten yhteisöllisen asumisen suunnittelussa. Yhteisöllinen asuminen luo hyvinvointia ja tukee taloudellisesti järkevää palveluiden järjestämistä.
  • Monet vanhukset haluavat asua mahdollisimman pitkään kotona, mutta kaikissa tilanteissa tuella ja esteettömyyden lisäämisellä hyvää ja turvallista elämää kotioloissa ei enää pystytä turvaamaan. Vanhuksille on oltava tarjolla riittävästi erilaisia asumismuotoja, jotta erilaiset palveluntarpeet voidaan huomioida. Yksityiset toimijat voivat täydentää kaupungin omaa palveluntarjontaa. Kaupungilla säilyy kuitenkin vastuu turvallisesta arjesta ja laadukkaista palveluista, minkä vuoksi kaupungin tulee aktiivisesti valvoa yksityisten palveluntarjoajien toimintaa.

 

Voit ottaa minuun yhteyttä sosiaalisen median ja nettisivujen ota yhteyttä -osion kautta ja kertoa omia ajatuksiasi siitä, millaista vanhuspolitiikkaa Turku tarvitsee.