Olen tehnyt vuosia töitä turkulaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen partiossa niin paikallisesti, Lounais-Suomessa kuin valtakunnallisestikin. Turun yliopiston ylioppilaskunnan johdossa tekemässäni vaikuttamistyössä korostui, että monet opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin ongelmista alkavat jo lapsuudesta ja nuoruudesta.

Kuntapäättäjänä lupaan olla lasten ja nuorten puolella. Äänestämällä minua annat äänen lapsille ja nuorille, koulutukselle ja yhdenvertaisuudelle.

Vaalitavoitteeni lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen:

  • Lähiluontoa on suojeltava, sillä se tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteenani on, että Turussa jokainen lapsi ja nuori pääsee vartissa kävellen, pyöräillen tai julkisilla lähiluontoon ja harrastuksiin. Lähiluonnon turvaamiseksi Turun on kannettava vastuu myös Itämeren suojelemisesta.

  • Kouluihin on varattava riittävästi koulupsykologeja, kuraattoreita ja koulunkäynninohjaajia. Oikea-aikainen tuki ehkäisee ongelmia ja lisää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä koulussa että vapaa-ajalla. Turussa on toteutettava terapiatakuu. Panostus lapsiin ja nuoriin on panostus tulevaisuuteen.
  • Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastamiseen. Turun tulee ottaa käyttöön harrastustakuu. Lupaan tukea harrastamisen edellytysten toteutumista Turussa, sillä harrastaminen vaatii tiloja ja resursseja.

Lapsien ja nuorten tarpeet tulee huomioida yksilöinä. Maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille tulee Turussa turvata oikeus opiskella omaa äidinkieltä koulussa. Kannatan Vihreiden esittämää reppurahaa, joka varmistaa riittävät resurssit kouluille tuen tarjoamiseen. Kouluissa tulee huomioida myös sukupuolen moninaisuuteen liittyvät tarpeet.

Kuntavaaliehdokas Sofia seisoo paljain jaloin partiohuivin kaulassa tunturin laella kädet levitettyinä.

Kuva on lippukuntani vaellusmatkalta Lapista, Muotkatunturin erämaasta. Harrastuksissa lapset ja nuoret saavat kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta.