Ikäni puolesta minut voidaan kategorisoida nuoreksi ehdokkaaksi. Olen kuitenkin kartuttanut kuntapolitiikassa tarvittavia taitoja opintojen ja työn lisäksi hyvin monenlaisissa luottamustoimissa.

Alla olevasta ansioluettelosta saa käsityksen siitä, millaisiin asioihin olen halunnut ja haluan aikaani käyttää. Se kertoo siitä, millaisia asioita arvostan.

Opiskelu ja ammatti

Koulut: Haritun koulu, Ilpoisten koulu ja Puropellon yläkoulu
Toinen aste: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, vaihtovuosi Englannissa. Vaihdossa opin arvostamaan turkulaisnuorelle itsestäänselviä asioita, kuten sujuvaa joukkoliikennettä, kouluruokailua ja laadukas koulutusta sekä toimivaa infrastruktuuria.

Korkeakoulu: Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Valmistuin toukokuussa 2021 oikeustieteen maisteriksi. Palauttamani tutkielma käsitteli sitä, millaisen painoarvon tehokkuus ja joutuisuus ovat hallinnossa saaneet turvapaikanhakijan oikeussuojan kokonaisuudessa. Tutkielma on siis hallinto-oikeuden ja ulkomaalaisoikeuden alalta. Oikeustieteellisestä koulutuksesta on hyötyä kuntapäättäjälle erityisesti hyvän julkishallinnon edistämisen näkökulmasta. Oikeustieteen kurssien lisäksi olen suorittanut yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan monikulttuurisuus-sivuainekokonaisuuden.

Työkokemus

Olen tehnyt monenlaisia töitä lukio- ja yliopistoaikanana. Olen ollut munkkikioskin pitäjä Muumimaailmassa, leipien ja juustojen maistattaja kaupoissa, tarjoilija Emma-teatterissa ja ravintola Pinellassa sekä leirityöntekijä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä. Opiskeluaikanani olin harjoittelijana työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistuneessa asianajotoimistossa. Osa luottamustoimistani on ollut käytännössä kokopäiväisiä. Vaalien aikana olen harjoittelussa Turun hallinto-oikeudessa.

Hymyilevä kuntavaaliehdokas Sofia vaelluksella rinkka selässä

Luonnossa liikkuminen ja luonnon monimuotoisuuden arvostaminen on kiinteä osa partiota. Kuva Johanna Seulu.

Luottamustoimet

Yläkoulu- ja lukioaika: Ryhmien johtaminen partiossa, retkien johtaminen partiossa, yläkoulun oppilaskunta, isostoiminta. Ryhmän johtaminen kuuluu jokaiseen vuoteeni kasiluokasta tähän päivään.

2015: Turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vuoksi Heinänokkaan perustettiin vastaanottokeskus, jossa toimin vapaaehtoisena partiolaisena. Samaan aikaan Lounais-Suomen partiopiirissä otettiin projektiksi luoda uusia käytäntöjä partion jäsenpohjan moninaisuuden edistämiseksi. Olin Yhteiseen partioon -projektin projektiryhmän jäsen kaksi vuotta, vastuualueenani oli kehittää sitä, miten maahanmuuttajataustaiset henkilöt löytäisivät paikkansa partiosta.

2016: Aloitin lippukunnanjohtajana Henrikin Tapulitytöt ry:ssä ja toimin tehtävässä kolme vuotta. Pidän tehtävää yhä yhtenä haastavimmista vastuutehtävistäni, sillä yhdellä nuorella johtajalla on suuri vastuu niin itseään vanhemmista kuin nuoremmistakin vapaaehtoisista johtajista sekä toimintaan osallistuvien nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Olin myös toimihenkilönä European Law Students’ Association Turussa, vastuullani kansainväliset opiskelijat.

2017: Jatkoin lippukunnanjohtajana ja piirin pestissä. Toimin kouluttajana partiojohtajakurssilla ja kouluttauduin itse Value Based Leadership -koulutuksessa. Johtamani lippukunta teki vaellusmatkan Lappiin, osti purjeveneen ja aloitti meripartion. Olin toimihenkilönä European Law Students’ Association Turussa ja mahdollistin matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa ja lisäsin osallisuutta vetämällä toimikuntaa opiskelijoille.

2018: Viimeisenä lippukunnanjohtamisen vuotenani toteutin yhteisvastuuprojektin partioon liittymisen esteiden karsimiseksi. Olin ehdolla seurakuntavaaleissa ja tulin valituksi Turun Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostoon vuosiksi 2019-2022. Koulutin partiokursseilla. Edustin Suomen partiolaisia maailman partiojärjestön seminaarissa, jonka aiheena oli partiolaisten ja ylipäänsä kolmannen sektorin rooli turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa ja kotoutumisen edistämisessä.

2019: Tulin valituksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen ja pidin hallitusvuoden ajan välivuotta opinnoistani. Vastuualueinani olivat kansainväliset asiat, ympäristö, yhdenvertaisuus, kehitysyhteistyö ja TYYn vapaaehtoiset. Opin hallitusvuotenani paljon vastuualueistani, vaikuttamisesta, hyvästä hallinnosta ja yhteistyöstä. Partiossa tein ensimmäisen suuren keskusjärjestötasoisen pestini ja johdin kahdentuhannen tekijän ja nuoren viikonlopputapahtuman Explon. Explo opetti minulle paljon projektityöskentelystä, tavoitteiden merkityksestä ja nuorista. Explon teemana olivat kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet.

2020: Tulin valituksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi ja pidin sen myötä toisen välivuoden opinnoistani. Johdin hallitusta, toimin esihenkilönä, johdin ylioppilaskunnan edunvalvontaa ja kehitin ylioppilaskunnan toimintaa kokonaisuudessaan. Edustin Turun yliopiston opiskelijoita yliopiston johtoryhmässä ja useissa muissa kokoonpanoissa. Koronapandemia teki työstäni erityisen merkityksellistä ja haastavaa. Hallituksen puheenjohtajana opin paljon johtamisesta, koulutus-, kunta- ja sosiaalipolitiikasta, perehtymisen tärkeydestä ja vaikuttamisesta.

TYYn hallitus 2019 lähekkäin taidemuseon portailla haalarit jalassa

TYYn hallitustoiminnan yksi paras anti oli tutustuminen eri alojen opiskelijoihin ja heidän opiskelualojensa haasteisiin ja vahvuuksiin. Kuva Frida Pessi.

2021: Toimin tällä hetkellä useissa vastuutehtävissä. Olen Lounais-Suomen partiopiirin Kipinäjaoston puheenjohtaja. Jaoston tehtävänä on edistää uusien paikallisyhdistysten perustamista ja siten tukea partion strategisia tavoitteita. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus liittyä mielekkääseen ja edulliseen partioharrastukseen piirin alueella. Olen Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvos. Partiossa toimin ryhmänjohtajana, aikuisena tukena ja lippukunnan hallituksen varapuheenjohtajana. Ylioppilaskunnan tehtävien osalta jatkan vielä valmistuessani TYYn sääntötoimikunnassa.

Kuntavaalien myötä toivon, että lista jatkuu kunnallisilla luottamustehtävillä! Luottamustehtäviä ei tehdä itseä varten, vaan kaikissa tehtävissäni pyrin aina luomaan parempaa ja reilumpaa yhteiskuntaa sekä edistämään ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.